Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 18/04/2018 23:32 bởi Lê Gia Hoài, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 29/04/2018 00:23 bởi Vanachi
Tập thơ Bên bến sông quê (NXB Hội nhà văn, 2017).