Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2014 00:12, số lượt xem: 391

Viết mãi thời gian có đọng gì
Rối mòng con chữ với mê si
Từ trong tâm ấy niềm ủ dột
Từ mắt nhìn ta nỗi dị kỳ

Viết mãi lòng hoài có thoát thai
Nặng mang cơm áo có vui, hay
Có tiếng khỉnh khinh cười ai đấy
Nợ ơi sao vẫn cứ nợ hoài

Viết mãi em này mộng những mai
Lìa xa cõi thế, chỉ đêm dài
Kìa trong đêm tối màu ngọc bích
Là ánh soi đường mỗi lúc say

Viết mãi anh này kẻ trắng tay
Mà như thế giới quyện về đây
Anh có phải là người không đấy
Gom hết tinh hoa thốt môi này

Viết mãi tình này có thắm không
Mà như tất cả một trời hồng
Khi mắt anh cười màu lúa mạch
Em biết tình chẳng thể viễn vông

08.11.2013