Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 13/06/2014 21:08, số lượt xem: 380

Người ngồi lại, lắng nghe và sẽ thấy
Những dung hình người cho đã thương quen
Rồi bất chợt giữa một cơn run rẩy
Nói gì thêm thì cũng chẳng bõ bèn

29.05.2014