Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/04/2015 22:28, số lượt xem: 359

Một đêm về mộng giữa đêm
Thấy trong màu mắt bóng em đổ dồn
Xuyên càn khôn tạc linh hồn
Chìm trong đêm thắm vẽ vờn...ra tôi
Một đêm trỗi bước chân côi
Thấy trong màu gió tiếng hời em ru
Băng ngàn núi thẳm âm u
Về xây thành quách ngục tù tim tôi