Rả rích mưa tuôn suốt cả tuần
Sáng nay mừng hửng tiết thanh tân
Nắng hồng gió nhẹ tươi màu cảnh
Nước biếc non xanh rạng sắc thần
Trong trẻo một trời không vẩn bụi
Êm đềm bốn biển thảy đầy xuân
Ngắm nhìn muôn vật trào thi hứng
Thưởng thức mùi hương giữa cõi trần


Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Hội nhà văn, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)