春日喜晴

淋漓一雨便經旬,
剩喜今朝霽色新。
日麗風輕增氣象,
山青水綠倍精神。
長空湛湛無餘景,
四海熙熙共一春。
風物滿前吟興足,
騷翁從此賞芳辰。

 

Xuân nhật hỉ tình

Lâm ly nhất vũ tiện kinh tuần,
Thặng hỉ kim triêu tễ sắc chân.
Nhật lệ phong khinh tăng khí tượng,
Sơn thanh thuỷ lục bội tinh thần.
Trường không trạm trạm vô dư cảnh,
Tứ hải hy hy cộng nhất xuân.
Phong vật mãn tiền ngâm hứng túc,
Tao ông tòng thử thưởng phương thần.

 

Dịch nghĩa

Trận mưa dầm kéo suốt mươi ngày,
Sáng nay mừng thấy tạnh ráo mới mẻ.
Mặt trời đẹp, làm tăng thêm cảnh sắc,
Non xanh nước biếc phấn chấn tinh thần.
Bầu trời trong trẻo không gợn cảnh gì khác,
Bốn biển hài hoà chung một màu xuân.
Cảnh vật đầy trước mắt, thoả hứng ngâm nga,
Từ bữa nay nhà thơ được thưởng thức tiết trời thơm tho.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Rả rích mưa tuôn suốt cả tuần
Sáng nay mừng hửng tiết thanh tân
Nắng hồng gió nhẹ tươi màu cảnh
Nước biếc non xanh rạng sắc thần
Trong trẻo một trời không vẩn bụi
Êm đềm bốn biển thảy đầy xuân
Ngắm nhìn muôn vật trào thi hứng
Thưởng thức mùi hương giữa cõi trần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa dầm suốt cả mươi ngày
Sáng nay mừng thấy sắc trời thanh trong
Đẹp sao gió nhẹ nắng hồng
Non xanh nước biếc tinh thần càng tăng
Trời cao không chút mây lồng
Hoà chung bốn biển sắc xuân một màu
Ngắm nhìn thi hứng dâng cao
Từ nay được hưởng tiết trời thơm tho

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa dầm kéo suốt đến mươi ngày,
Mừng thấy tạnh ráo mới sáng nay.
Trời đẹp làm tăng thêm cảnh sắc,
Non xanh nước biếc chấn tinh thần.
Bầu trời trong trẻo không gì khác,
Bốn biển hài hoà một sắc xuân.
Cảnh vật mắt đầy, ngâm thoả hứng,
Từ nay thi sĩ hưởng trời thơm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời