先祖忌日有感

不才承重不勝任,
浪跡無家八載今。
鬱鬱幾時仍作客,
棲棲此日倍傷心。
左江丘壟寒霜積,
澤水先廬蔓草深。
蘋藻苦為供菲奠,
松楸回暮雲沉首。

 

Tiên tổ kỵ nhật hữu hoài

Bất tài thừa trọng bất thăng nhâm,
Lãng tích vô gia bát tải câm (kim).
Uất uất kỷ thời nhưng tác khách,
Thê thê thử nhật bội thương tâm.
Tả Giang khâu lũng hàn sương tích,
Trạch Thuỷ tiên lư mạn thảo thâm.
Tần tảo nhược vi cung phi điện,
Tùng thu hồi thủ mộ vân trầm.

 

Dịch nghĩa

Kẻ bất tài này đâu dám đảm đương gánh nặng,
Lang thang không nhà đã tám năm ròng.
Bấy lâu ngậm ngùi vẫn làm khách phương xa,
Buổi nay ảm đạm, càng thêm đau lòng.
Mồ mả tổ tiên ở Tả Giang, sương lạnh chất chứa,
Ngôi nhà của ông cha ở Trạch Thuỷ cây cỏ mọc đầy.
Rau tần rau tảo nếu có thể làm được để cúng đạm bạc,
Ngoảnh trông bãi tùng thu, chỉ thấy nặng trĩu mây chiều.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Gánh nặng, bất tài khó đảm đương
Lang thang vất vưởng tám năm trường
Ngậm ngùi đất khách thân phiêu dạt
Ảm đạm ngày này dạ xót thương
Trạch Thuỷ nhà cha đầy rẫy cỏ
Tả Giang mộ tổ lạnh lùng sương
Tảo tần đạm bạc đành dâng cúng
Mây tối, tùng thu cũng lặng buồn


Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Hội nhà văn, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bất tài gánh nặng dám đâu mong
Lang bạt không nhà đã tám năm
Mấy buổi ngậm ngùi thân đất khách
Bao hồi mang mác nỗi thương tâm
Tả Giang mồ tổ làn sương lạnh
Trạch Thuỷ nhà cha cỏ mọc xanh
Rau cỏ hẩm hiu dâng tế cúng
Tùng thu ngoảnh lại bóng chiều hanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bất tài gánh nặng dám đâu đương,
Lang bạt tám năm nhà cửa không.
Bấy buổi ngậm ngùi thân lữ khách,
Buổi nay ảm đạm thêm đau lòng.
Tả Giang mộ tổ nằm sương lạnh,
Trạch Thuỷ nhà cha đầy cỏ bồng.
Rau cỏ tảo tần đạm bạc cúng,
Tùng thu trông bãi ráng chiều hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gánh nặng bất tài liệu khó xong,
Không nhà phiêu bạt tám năm ròng.
Ngậm ngùi ngày tháng thương thân khách,
Ảm đạm chiều hôm xót cõi lòng.
Mộ tổ Tả Giang sương lạnh lẽo,
Nhà cha Trạch Tả cỏ xanh xanh.
Cháo rau đạm bạc dâng lên tế,
Mây tối u u rợp bãi tùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời