Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 22:40

過南昌府滕王閣故址

江山如此一開顏,
遺構傾欹不可攀。
雨捲珠簾空捲去,
雲飛畫棟自飛還。
陵遷谷變寒沙上,
古往今來落照間。
當日繁華何處在?
依然南浦對西山。

 

Quá Nam Xương phủ Đằng Vương các cố chỉ

Giang sơn như thử nhất khai nhan,
Di cấu khuynh y bất khả phan.
Vũ quyển châu liêm không quyển khứ,
Vân phi hoạ đống tự phi hoàn.
Lăng thiên cốc biến hàn sa thượng,
Cổ vãng kim lai lạc chiếu gian.
Đương nhật phồn hoa hà xứ tại?
Y nhiên Nam Phố đối Tây San.

 

Dịch nghĩa

Giang sơn thế này đã từng một phen mở mặt,
Nay nếp kiến trúc cũ đã xiêu đổ không thể vin lại được nữa.
“Mưa cuốn rèm châu” nay đà cuốn sạch,
“Mây bay cột vẽ” giờ lại bay về.
Gò đổi, hang thay trên bãi cát lạnh,
Xưa qua, nay lại trong ánh chiều buông.
Cảnh phồn hoa ngày ấy nay ở đâu?
Chỉ còn trơ lại Nam Phố đối diện với Tây Sơn.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi sông từng rạng rỡ danh
Lầu xưa nghiêng ngửa còn mong được gì
Rèm châu mưa sớm cuốn đi
Mây bay cột vẽ có khi lại về
Bóng chiều kim cổ buồn ghê
Gò hoang thay đổi não nề bến sông
Phồn hoa ngày trước còn không
Phố Nam trơ trọi đối nhìn non Tây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang sơn mở mặt đã từng phen,
Gác cũ nền xưa đổ bốn bên.
Mưa cuốn rèm châu nay cuốn sạch,
Mây bay cột vẽ giờ bay lên.
Hang thay gò đổi trên bờ lạnh,
Nay lại xưa qua buông ánh dương.
Ngày ấy phồn hoa đâu thấy cảnh?
Còn trơ Nam Phố đối Tây Sơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời