Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2008 22:44

江中逢立春日

行色蒼芒歲正闌,
簫簫風雪別離間。
山重水復客程遠,
冬盡春生天道還。
萬事無心隨節變,
此生任運更誰班。
鳳城二月華如海,
準擬韶光一破顏。

 

Giang trung phùng lập xuân nhật

Hành sắc thương mang tuế chính lan,
Tiêu tiêu phong tuyết biệt ly gian.
Sơn trùng thuỷ phục khách trình viễn,
Đông tận xuân sinh thiên đạo hoàn.
Vạn sự vô tâm tuỳ tiết biến,
Thử sinh nhâm vận cánh thuỳ ban.
Phụng thành nhị nguyệt hoa như hải,
Chuẩn nghĩ thiều quang nhất phá nhan.

 

Dịch nghĩa

Cảnh đi đường mịt mờ, năm cũ đang tàn,
Gió tuyết xào xạc trong khúc biệt ly.
Núi sông trùng điệp, đường khách xa xăm,
Đông qua xuân tới, đạo trời vần xoay.
Muôn việc hững hờ qua, theo thời tiết thay đổi,
Kiếp này phó mặc số phận, nào ai xếp đặt nên.
Tháng hai ở phượng thành, hoa nhiều như biển,
Chắc hẳn ánh xuân sẽ làm tươi nét mặt.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mù mịt dặm xa năm cũ tàn
Lạnh lùng gió tuyết phút lìa tan
Sông dài núi rộng xá đường khách
Đông tới xuân qua lẽ chuyển vần
Muôn việc hững hờ thời tiết đổi
Sông còn phó mặc phận trời ban
Tháng hai thành Phượng hoa như biển
Gương mặt tươi dần cậy chúa xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cảnh đường mù mịt sắp năm đầy
Gió tuyết lao xao, não dạ thay
Núi lại sông qua đường khách thẳm
Đông sang xuân tới lẽ trời xoay
Vô tâm muôn việc tuỳ theo số
Duyên phận thân này phó rủi may
Thành Phượng tháng hai hoa tựa biển
Vẻ xuân ắt hẳn rạng tươi mày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh mờ năm cũ đang tàn ngày,
Gió tuyết xạc xào sầu dạ đây.
Sông dưới núi trên đường khách thẳm,
Đông qua xuân tới đạo trời xoay.
hững hờ muôn việc theo thời tiết,
Phó mặc kiếp này phận rủi may.
Thành Phượng tháng hai nhiều tựa biển,
Ánh xuân chắc hẳn tươi nét mày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời