Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 22:48

至日書懷

歲月匆匆還至日,
飄零鬱鬱只窮愁。
滿前風雪難禁得,
何處親朋更可求?
清夢三更頻斷續,
虛生半世足沉浮。
陽回便是乾坤泰,
未合明時一虜囚。

 

Chí nhật thư hoài

Tuế nguyệt thông thông hoàn chí nhật,
Phiêu linh uất uất chỉ cùng sầu.
Mãn tiền phong tuyết nan câm đắc,
Hà xứ thân bằng cánh khả cầu.
Thanh mộng tam canh tần đoạn tục,
Hư sinh bán thế túc trầm phù.
Dương hồi tiện thị càn khôn thái,
Vị hợp minh thời nhất lỗ tù.

 

Dịch nghĩa

Năm tháng vùn vụt, lại đến ngày chí nhật,
Cảnh trôi dạt uất ức, những da diết buồn!
Phía trước đầy gió tuyết, khôn nỗi cầm lòng!
Nơi nào còn bà con bạn hữu, để cố tìm kiếm?
Giấc mộng đẹp đêm khuya, luôn luôn đứt nối,
Cuộc sống hão nửa đời, đầy sự nổi chìm.
Khí dương về, trời đấ sáng sủa,
Tấm thân tù thực không hợp với thời thịnh!


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vùn vụt tháng năm nay chí nhật,
Phiêu linh uất ức diết da sầu.
Phong ba phía trước khôn cầm nỗi,
Bạn hữu muốn tìm biết chốn đâu?
Đứt đoạn canh ba cơn mộng đẹp,
Nổi trôi biết mấy nửa đời hư.
Khí dương về lại trời tươi rạng,
Chưa hợp thịnh thời kẻ giặc tù.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trấn Thiên

Năm tháng vội trôi, nay chí nhật,
Trôi dạt bao năm, da diết buồn.
Trước gió tuyết, cầm lòng không đậu,
Bạn hữu giờ biết tìm nơi nao?
Mộng đẹp đêm khuya luôn đứt mối,
Ba chìm bảy nổi nửa cuộc đời.
Dương khí tìm về, trời sáng sủa,
Thân tù đây đâu hợp thịnh thời.

"Bỗng đâu vang tiếng gà gáy sớm, khoác áo ra ngoài dạo hành lang. Chẳng vì đêm lạ tìm sao Đẩu, chỉ sợ việc lòng mãi ngổn ngang" - Tiểu Đoạn-
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vùn vụt tháng năm nay chí nhật
Nổi trôi u uất não lòng ơi
Tuyết sương phía trước khôn ngăn được
Bè bạn nơi đâu khó gặp rồi
Giấc mộng ba canh luôn đứt nối
Sống hờ nửa cuộc ngán đầy vơi
Khí dương về lại bừng trời đất
Thời thịnh buồn thay phận kẻ tù

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng năm chí nhật đến nhanh ngày,
U uất nổi trôi buồn đắng cay.
Gió tuyết trước đầy khôn dạ cảm!
Nơi nào thân hữu còn tìm đây?
Đêm khuya mộng đẹp luôn luôn đứt,
Sống hão nửa đời chìm nổi đầy.
Trời đất khí dương về sáng sủa,
Thân tù không hợp thịnh thời nay!

15.00
Trả lời