Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 22:55

贛州江中逢先妣忌日

一從避地遙先壟,
奄忽今朝又忌辰。
霜露孝思空在念,
蘋蘩薄奠更誰因。
八千里路他鄉客,
四十五年無母身。
心析此時禁不得,
臨風洒淚倍傷神。

 

Cám Châu giang trung phùng tiên tỵ kỵ nhật

Nhất tòng tị địa dao tiên lũng,
Yểm hốt kim triêu hựu kỵ thần.
Sương lộ hiếu tư không tại niệm,
Tần phồn bạc điện cánh thuỳ nhân.
Bát thiên lý lộ tha hương khách,
Tứ thập ngũ niên vô mẫu thân.
Tâm tích thử thời câm bất đắc,
Lâm phong sái lệ bội thương thần!

 

Dịch nghĩa

Từ khi sang đất khác, xa cách mồ mả tổ tiên,
Thấm thoát hôm nay lại đến ngày giỗ.
Nỗi lo đạo hiếu trước làn móc sương đành để trong lòng,
Chốn quê ai thay dâng lễ mọn rau cỏ.
Xa tám ngàn dặm, làm khách quê người,
Tròn bốn lăm năm, tấm thân không mẹ.
Lòng đau xé, lúc này không cầm lại được,
Trước gió rơi lệ,tinh thần thêm đau!


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiên Sơn

Đất lạ long đong, mộ mẹ xa,
Lại thêm tiết giỗ bỏ trôi qua.
Thảo thơm chốn cũ ai hương khói,
Hiếu đễ quê người dạ xót xa.
Bốn chục năm dư đời thiếu mẹ,
Tám ngàn dặm chẵn khách không nhà.
Nỗi đau xé ruột khôn cầm được,
Trước gió tuôn rơi lệ ướt nhoà!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất khách từ khi xa mộ mẹ
Sáng nay chợt nhớ giỗ từ thân
Khói hương chốn cũ ai thơm thảo
Hiếu đễ quê xa dạ xót thầm
Bốn chục năm dư đời thiếu mẹ
Tám ngàn dặm cách sống cô thân
Cõi lòng đau xé khôn ngăn được
Trước gió tuôn rơi lệ khó cầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi đất khách xa mộ tổ tiên,
Hôm nay thấm thoát giỗ ngày thiêng.
Nỗi lo đạo hiếu lòng ghi nhớ,
Dâng lễ chốn quê ai thảo hiền.
Khách biệt quê tám ngàn dặm cách,
Thân không mẹ bốn lăm năm liền.
Nay đau lòng xé không cầm được,
Trước gió lệ rơi sầu dạ riêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời