Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2016 14:18, số lượt xem: 3551

Cuộc đời trắc trở lắm chữ duyên,
Tựa là sông với bến đỗ thuyền,
Duyên đến duyên đi duyên lại lại,
Đâu là bến giữa kiếp trần ai?

Vô duyên hữu ý, duyên lại đến,
Hữu duyên vô ý, duyên ắt đi,
Con thuyền xuôi ngược muôn bờ bến,
Ngỡ là chữ duyên cũng lắm khi.