Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2018 13:45

楊柳枝詞其十

舊條新縷亂如麻,
盡日黃鶯機擲梭。
織就春城三月錦,
也應東主作香羅。

 

Dương liễu chi từ kỳ 10

Cựu điều tân lũ loạn như ma,
Tận nhật hoàng oanh cơ trịch thoa.
Chức tựu xuân thành tam nguyệt cẩm,
Dã ưng Đông chúa tác hương la.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mộng Tuyết

Cành xưa, tơ mới rối tơi bời,
Chiều sớm oanh vàng đưa chiếc thoi.
Tô điểm thành xuân, hoa gấm dệt,
Lụa thơm dành để Chúa xuân chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cành xưa, tơ rối tơi bời,
Oanh vàng chiều sớm liên hồi đưa thoi.
Điểm tô xuân, gấm dệt hoa,
Lụa thơm dành để chơi cùng chúa xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời