Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2018 13:45

楊柳枝詞其八

傷心多在杜鵑啼,
飛去飛來恨未齊。
昨日黃鶯聲未絕,
鷾鴯今又說長堤。

 

Dương liễu chi từ kỳ 08

Thương tâm đa tại đỗ quyên đề,
Phi khứ, phi lai, hận vị tề.
Tạc nhật, hoàng oanh thanh vị tuyệt,
Ý nhi kim hựu thuyết trường đê.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mộng Tuyết

Thương tâm cái cuốc giục bên tai,
Nỗi hận chưa nguôi khắc khoải hoài.
Vừa đó, chim oanh còn vẳng tiếng,
Ý nhi ríu rít hót bờ dài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thương tâm cuốc giục bên tai,
Chưa nguôi nỗi hận cứ hoài bâng khuâng.
Mới vừa vẳng tiếng chim oanh,
Ý nhi ríu rít hót vang bờ dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời