Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2018 13:44

楊柳枝詞其七

朝煙隱隱綠陰陰,
盡日蕭條著嫩金。
少婦不知春意暖,
樓前不覺暗傷心。

 

Dương liễu chi từ kỳ 07

Triêu yên ẩn ẩn lục âm âm,
Tận nhật tiêu điều trước nộn câm.
Thiếu phụ bất tri xuân ý noãn,
Lâu tiền bất giác ám thương tâm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mộng Tuyết

Triền miên sương khói bóng cành dâm,
Ngày đoạn, tơ non đã nẩy mầm.
Cô ấy biết đâu xuân ấm áp,
Trước lầu, bổng gợi mối thương tâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Triền miên sương khói bóng dâm,
Tơ non ngày đoạn, nẩy mầm xác xơ.
Xuân nồng chẳng biết ấy cô,
Trước lầu, bổng gợi mối sầu thương tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời