Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2018 13:43

楊柳枝詞其五

春還春去幾時歸,
長斷誰家玉笛吹。
嬝娜那堪風力倦,
可憐春老有花時。

 

Dương liễu chi từ kỳ 05

Xuân hoàn, xuân khứ kỷ thì quy?
Trường đoạn thuỳ gia ngọc địch xuy.
Niểu ná na kham phong lực quyện,
Khả liên xuân lão hữu hoa thì.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mộng Tuyết

Chờ mong xuân mấy độ đi qua,
Sáo ngọc nhà ai tiếng thiết tha?
Mềm yếu lả theo cơn gió lốc,
Thương thay hoa nở buổi xuân già.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chờ mong xuân mấy độ qua,
Nhà ai sáo ngọc thiết tha tiếng dài ?
Yếu mềm gió lốc lả ngay,
Buổi hoa nở vẫn thương thay xuân già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời