Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2018 13:42

楊柳枝詞其三

別籬人最是無情,
得意江南馬上行。
漠漠橋頭誰是問,
也曾折處嫩枝生。

 

Dương liễu chi từ kỳ 03

Biệt ly nhân tối thị vô tình,
Đắc y Giang Nam mã thượng hành.
Mạc mạc kiều đầu thuỳ thị vấn?
Dã tăng chiết xứ nộn chi sinh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mộng Tuyết

Dời chân ai cũng khéo thờ ơ,
Ngựa tới Giang Nam, để đợi chờ.
Vắng vẻ bên cầu ai đoái hỏi,
Dấu xưa cành bẻ đã chồi tơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dời chân ai cũng thờ ơ,
Giang Nam lên ngựa đợi chờ tới nơi.
Bên cầu ai hỏi một lời,
Dấu xưa cành bẻ đã trồi chồi tơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời