Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (278 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 05/01/2019 16:52 bởi tôn tiền tử
Lê Ấm (?-1976) là giáo sư, nhân sĩ yêu nước quê làng Gia Cát, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, xuất thân trong một gia đình Nho học truyền thống, con trai cử nhân Lê Tự, con rể chí sĩ Phan Chu Trinh (vợ ông là bà Phan Thị Châu Liên, ái nữ của Phan Chu Trinh). Thuở nhỏ ông học chữ Hán với thân phụ tại các trường trong huyện, đến năm 16 tuổi mới theo Tây học. Năm 1922, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Đông Dương, sau đó được bổ về dạy tại Trường Quốc học Vinh, năm 1924 chuyển về Trường Quốc tử giám (Huế). Năm 1928, đổi về Trường Quốc học Quy Nhơn (Bình Định) cho đến năm 1945.

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, ông được vua Bảo Đại mời (cùng 13 vị khác) về Huế bàn việc “chiêu tập nhân tài” trong việc thành lập một chính phủ mới. Sau khi chính phủ Trần…

 

Thơ dịch tác giả khác