Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 11/06/2009 00:59

Biết lập thu
Heo mi rải hồ
Biếc thổi mắt mùa xưa
Lá mách lẻo thư rừng. Thì lạ
Phố ngàn chim

Tuổi Việt Minh
                      thu băm sáu bến cờ hồng
Áo bướm phố truyền đơn
Nắng rám
            má bòng thơm mười chín
Rõi bóng em đi
                      bản đồ đất nước
Cổ tròn bay
               hai dải tóc đuôi diều
Trời áo thả dài xanh chấm gót
Dép cao su lốp ngấn bụi ngày
Em! ô đừng heo may


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994