Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 11/06/2009 01:27

Mất chân tay
                 còn chân tay giả
Mất em
         đời ai em giả đôi anh
Trăng lòng lành
                      em mắt mẹ long lanh
Trọn đời
           tình thương tật
                                nỗi thiên thanh


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994