Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 21/04/2008 18:30 bởi Hoa Xuyên Tuyết, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 22/04/2008 14:30 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Người ta thường ngủ chung
                   và thức một mình