Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 10/06/2009 04:14

Những pho tượng đã trở về
Trong viện bảo tàng khác

S.

Lòng bảo tàng
                   tượng du
                               đêm tình trở
Thuyền nhân nghìn năm chữ
lạ hơi nhà
Bóng thần thoại
                      vỏ từ phơi bãi nhớ
Trang mù
            chìm giải mộng lời hoa


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994