Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 11/06/2009 01:29

Anh vọng ngày
                     anh vọng đêm
                                         kỳ ngộ
Em chớp hiện
                   phút xuân vừa chợp cửa
Vệt hương móng rồng
Đền Mẫu trăng suông
Lòng đường trường
                            anh khấn phía Sao Thương


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994