Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 10/06/2009 04:22

Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò
(Tú Xương)

Quên đã bỏ nhau đi
Bãi nhớ còn vũng lại
Con nước mơ cơn
                         tình lấp khôn đầy
Sao trũng mắt đồng chiêm...
Ếch gọi đò

Gốc bưởi hẹn trăng mờ sông bến lở
Hoa áo trắng học trò
                             hương tuổi mụ về đâu
Biển tín dụng xanh
vỗ nợ sóng bạc đầu


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994