Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 11/06/2009 00:54

Sóng tháp bút
                   bước mở trầm
                                       âm lắng
Mưa búp măng
                     lưng phím nắng dạo ngần
Mình nước đập ngà
                            sông vỗ trắng
Nhựa nhạc phồng con nốt
                                      khuông xuân


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994