Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 12/06/2009 01:29

Thuở ấy tôi rất già
Mở miệng
             khuôn tổ tiên rập nói
Tôi bán khoán cửa
                           chùa Quán Ngữ
Lời chuộc tuổi mình
Nói thật khai sinh


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994