Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 09/05/2008 17:10 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Bài thơ được viết năm 1959, gồm nhiều chương. Hiện giờ chúng tôi mới biết được ba chương qua nguồn Tiền Phong Chủ Nhật, vì thế bài thơ này chưa đưa lên trọn vẹn được.