Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2015 14:48

Cảm tác

Cử quốc bôn ba các tự bình,
Khước ư cùng đảo tụ văn tinh.
Thi nan thối lỗ ngâm đồ tráng,
Tửu khả tiêu sầu ẩm diệc linh.
Bán thế mạc hiềm đầu tiệm bạch,
Bách niên do hữu hãn trường thanh.
Tiên sinh túc bão di sơn chí,
Thử khúc thê lương bất khả thinh.

 

Dịch nghĩa

Khắp nước bôn ba giống như cánh bèo trôi dạt,
Ở chốn cù lao cùng tịt này lại nhóm họp nhiều nhà văn.
Thơ khó đánh lui giặc, ngâm nga luống để hăng tiết,
Rượu có thể tiêu sầu, uống cũng tốt.
Nửa đời người, hiềm chi đầu tóc bạc dần,
Trăm năm sau, còn có sử sách xanh mãi.
Các tiên sinh vốn ôm chí dời non,
Khúc này buồn quá không thể nghe.


Nguồn: Thi từ tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Trong nước bôn ba dạt cánh bèo,
Văn hào ngoài đảo khéo nằm queo.
Thơ không đuổi giặc ngâm vô ích,
Rượu vẫn tiêu sầu uống lại reo.
Nửa kiếp hiềm chi đầu tóc bạc,
Trăm năm còn có sử gương treo.
Dời non chí cũ nào đâu đấy?
Một khúc bi ca đọc chán phèo.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khắp nước bôn ba tựa cánh bèo,
Nhà văn ngoài đảo lại về nhiều.
Thơ không lui giặc ngâm hăng tiết,
Rượu có tiêu sầu uống ngủ queo.
Nửa kiếp người hiềm chi tóc bạc,
Trăm năm sau sử còn gương treo.
Vốn ôm các vị dời non chí,
Này khúc quá buồn nghe chán theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời