Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2021 19:15

Có chín nghìn
Tôi chắt chiu cho được mười nghìn
Rồi để đó!
Được chín mươi nghìn
Tôi lại cố
Cho được một trăm nghìn
Rồi để đó
Khi có đến chín mươi triệu
Tôi cố thêm
Có trăm triệu để gửi vào tiết kiệm
Có được chín trăm triệu
Tôi lại muốn có thêm
Biết đâu rồi... một tỷ

Suốt đời rồi cứ thế
Suốt đời cứ chắt chiu
Chẳng biết để làm gì
Cứ chắt chiu để đó

Các con tôi bảo tôi
Cha mẹ không phải thế
Có cứ hưởng cuộc đời
Cố giữ gìn sức khoẻ

Ai mà không biết thế
Nhưng vẫn cứ chắt chiu
Nghèo khó đã quá nhiều
Nên có tiền cứ giữ

Ừ! Để làm gì nhỉ?
Con cháu cần gì đâu
Phận chúng, chúng lo âu
Đâu muốn phiền cha mẹ

Thế mà ta ta cứ thế
Lo điều không đáng lo
Có đồng tiền để đó
Mà chịu khổ suốt đời!!!


Nguồn: Nhiều tác giả, Nhớ về Đô Lương (Văn - thơ, tập 4), NXB Thanh niên, 2020