Mưa rơi miên man, mưa trên tình buồn
Mưa rơi từng cơn lạnh buốt vào hồn
Mưa tạt trên cây, mưa luồng kẽ đá
Mưa ngập bầu trời ướt cả hoàng hôn

Mưa nhạt dấu chân ngày ta đưa tiễn
Mưa át gió gào từng tiếng gọi nhau
Mưa trên đổi thay tháng ngày xa cách
Mưa thấm bụi mờ thành vết thương đau

Mưa qua con tim loãng dòng máu đỏ
Còn chút hơi tàn đứt giữa bờ môi
Mưa trên thân tôi gầy gò một thuở
Tan tác bên đời mộng vỡ thành đôi