Mong chi thọ
Thọ chỉ giàu sướng, nghèo vẫn khổ
Chẳng thấy sao?
Lão xóm Nam kia sống nhem nhọ
Hát xướng linh đình, mặc tơ lụa
Con cháu xa hoa chẳng thiếu gì
Lão chết ma chay tựa ông chúa
Còn cụ xóm Tây chăm ruông đồng
Bạc đầu cơm áo chạy không xong
Vợ gầy, con ốm, niêu treo mốc
Chiếc chõng nằm trơ, chiếu cũng không

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)