劉郎浦口號

吳蜀成婚此水潯,
明珠步障幄黃金。
誰將一女輕天下,
欲換劉郎鼎峙心。

 

Lưu Lang phố khẩu hào

Ngô Thục thành hôn thử thuỷ tầm,
Minh châu bộ chướng ác hoàng kim.
Thuỳ vi nhất nữ khinh thiên hạ,
Dục hoán Lưu lang đỉnh trĩ tâm.

 

Dịch nghĩa

Cuộc hôn nhân Ngô-Thục được tiến hành ở bến sông này
Rèm xe đính những hạt minh châu, màn thì dát vàng
Có ai vì một người con gái lại coi nhẹ thiên hạ
Mà hòng thay đổi chí tam phân của chàng Lưu?


Lưu Lang tức Lưu Bị thời Tam Quốc. Ngô chúa Tôn Quyền theo kế của Chu Du, gả em gái cho Lưu Bị và mời Lưu Bị ở rể tại Ngô, hòng khiến Lưu Bị từ bỏ chí hướng tam phân thiên hạ. Nơi tiến hành cuộc hôn nhân ấy về sau được gọi là Lưu Lang phố. Khẩu hào là một kiểu làm thơ, buột miệng đọc ra, không dùng đến bút (cũng như thơ khẩu chiếm hay ứng khẩu).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Bến này Ngô Thục kết hôn nhân
Rèm ngọc song vàng ánh vẻ xuân
Ai luỵ má hồng khinh nghiệp lớn?
Chàng Lưu đâu đổi chí tam phân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Ngô Thục thành hôn tại bến này,
Giát vàng, rắc ngọc khắp trong ngoài.
Ai vì nữ sắc khinh thiên hạ,
Hòng khiến Lưu Lang chí đổi thay?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Bến nầy Ngô Thục kết thông gia,
Rèm ngọc trướng vàng ánh chói loà.
Ai đắm nữ nhi quên xã tắc ?
Chàng Lưu đâu đổi mộng chia ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Bến này Ngô Thục thành thân,
Bạc vàng châu báu rèm màn chói chang.
Ai hòng đổi chí Lưu Lang,
Tam phân thiên hạ vì hàng nữ nhi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đây bến sông thành hôn Ngô Thục
Phòng tân hôn châu ngọc xa hoa
Ai đem em gái gả xa
Tưởng làm đảo thế chia ba sơn hà?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hôn nhân Ngô Thục bến sông này
Màn ngọc rèm châu lộng lẫy thay
Ai đổi non sông dành má phấn
Chàng Lưu chí  lớn há lung lay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hôn nhân Ngô-Thục bến sông này,
Châu ngọc màn, giường, lộng lẫy thay,
Ai luỵ má hồng quên đất nước,
Mà hòng thay đổi chí Lưu đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phụng Hà

Trong câu 3, chữ Hán là "Thuỳ tương", phiên âm là
"Thuỳ vi"

Chưa có đánh giá nào
Trả lời