Piv txoj lug hmoob (Dịch sang tiếng Mông)

Thaum ub cov laus niaj txwg piv txoj lug:
Tau zoo thaum yaus
Laus los kev txom nyem raws tau
Thaum ub cov laus niaj txwg piv txoj lug:
Kev pluag tsis yog tim txoj hmoo
Kev tshaib plab tsis yog tim qoob loo
Thaum ub cov laus niaj txwg piv txoj lug:
Ntuj siab laj ti ntsuas
Ua neeg nyob paub hnub nyob tsis paub hnub tuag
Thaum ub cov laus niaj txwg piv txoj lug:
Ntshaw kev muaj noj
Yuav tsum rau siab ntso rau lub luag nroj.