15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lan Linh vào 10/06/2018 09:25

Tình yêu là chiếc lá
Không gió vẫn cứ rơi
Tình yêu không có lời
Mà nhói lòng đến thế?


Ngày 28-11-2013