Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Triệu Trinh vào 08/03/2019 16:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Triệu Trinh vào 08/03/2019 21:00

Tôi muốn điều này kéo dài
Lớn lên
Giống như một bông hồng
Hoa
Và không bao giờ giờ chết
Tôi muốn nó để giữ nguyên cho màu sắc của nó
Ép giữa các trang cũng đọc
Lưu mãi mãi
Độ sáng chói sẽ không bao giờ rỉ đi
Hương không bao giờ phai
Không bao giờ mất đi một phần
Trong số những gì nó bây giờ là
Tôi muốn điều này để kéo dài mãi...
Mãi mãi.


Ngày 17 tháng 4 năm 2016

Nguồn: Lâu Văn Mua, Tôi bay vào mắt em (thơ), NXB Văn học, 2017