Yog Koj Hai (Dịch sang tiếng Mông)

Yog koj hai tia twb muaj ib tug ua koj hlub hlub
Kuv yuav hai rau koj tia
Txawm koj twb hlub leej twg
Thiab txawm koj twb nrog luag pws
Los kuv yuav tsis xav li cas
Vim ziag no koj twb yog kuv tus
Kuv twb yog koj tus
Wb sib hlub tseem tshaj nyiaj kub thiab tshaj thawj tug.
Koj yog luag lub qhov muag ua luag tsis xav ntsia
Tiam si ntawm kuv koj yog ib lub qhov muag ua tshiab tshiab.
Txawm koj xav mus ncig ua si deb
Los yog xav mus ncig ua si ze
Muaj kuv
Kuv mam coj koj mus.
Yog tsis ntseeg tau tia koj yuav hlub kuv
Yuav tsum ntseeg kuv txoj kev hlub pub.
Koj pua ntseeg tau?
Ntshe tus ua koj hlub hlub nws twb tsis muaj sij hawm thiab kev hlub pub
Ntshe nws nej hnub nyob yam siab kaj lug.
Koj pua tseem tau?
Txawm tia wb nyob lub tsev loj loj siab siab
Los yog wb nyob lub tsev me me nqi nqi
Muaj kuv
Koj tsis txhob ntshai tsam tshav yuav kub nag yuav xaus los
Koj tsis txhob ntshai tsam tsis muaj pluag su pluag hmo
Koj tsis txhob ntshai tsam tsis muaj me nyuam nrog luag uas
Koj thiab kuv leej twg thiaj txawj ua
Kom muaj me tub me nyuam nrog lub cuab lub yim tsua muaj lub suab luag.