Đăng bởi Triệu Trinh vào 12/04/2018 05:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/04/2018 15:53

Tặng mẹ Chá Thị Kía

Mẹ là một dòng sữa
Nuôi nấng con thành người
Mẹ làm lụng một đời
Để con khỏi cơ hàn
Bàn tay mẹ giàn giụa
Chỉ một điều ước muốn
Rằng con không dối lừa
Đi đâu con cũng thành
Người mọi nhà mọi cửa
Vì mẹ là đức mẹ
Con đi đâu cũng về
Vì mẹ là quê hương
Để con được bay bổng
Trong tình thương mênh mông.


8-3-2014
(Nhân ngày quốc tế phụ nữ)

Nguồn: Lâu Văn Mua, Tôi bay vào mắt em (thơ), NXB Văn học, 2017