Kev Hlub Yog Kev Tsim Txom (Dịch sang tiếng Mông)

Kev hlub yog kev tsim txom
Ua cas yus pheej xav hlub
Ua cas yus pheej xav raws
Txoj kev ntsim siab ntxov plawv.