Đăng bởi Triệu Trinh vào 07/04/2018 11:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/04/2018 16:47

Cuộc sống tiếp xúc với
thời gian thâm nhập
gỉ quấn quanh thanh kiếm.


Nguồn: Lâu Văn Mua, Tôi bay vào mắt em (thơ), NXB Văn học, 2017