Câu cuối ý tứ sẽ đắt hơn nếu bạn thay ba chữ cuối thành “ta với ta”. Điều này vừa thể hiện sự tâm đắc của người thưởng trà với trà mình đang thưởng thức mà cũng vừa thể hiện sự suy tư, một mình của người thưởng thức trà (một mình thưởng trà ngon ngẫm sự đời - như câu thứ 3 đã thể hiện). Ngoài ra nó cũng làm cho bài thơ tứ tuyệt đúng luật thơ Đường hơn.
Chúc bạn vui vẻ.

Thanh Tâm