11.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2016 07:14

Một tuổi vụt qua mất rồi
Không ai trốn được thời gian
Thôi cứ vô tư như gió
Cầm tuổi mình tung tẩy reo vang