Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2016 07:14

Rượu cất trong hồn đã mấy nghìn năm
Giọt hổ phách suốt trong lóng lánh
Đời đua chen mấy ai biết rượu
Thôi đành nâng chén chạn trời xanh!