(Viết theo một câu chuyện thiền)

- Tôi là người mù cần chi ánh sáng?
- Cứ mang theo, người khởi đụng vào anh
Người mù nhận chiếc đèn lồng của bạn
Đêm mịt mùng ánh lửa nhỏ lung linh

- Sao đâm sầm vào tôi,
người mù bực bội
- Đèn tôi đây, anh không thấy sao?
- Nhưng bạn ơi,
người đi đường bối rối
Lửa của anh đã tắt tự lúc nào...


9/1991
Nguồn: "Kiến thức ngày nay số 80 ngày 15/3/1992