Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2016 07:11

Trên cánh đồng của chính mình
Tôi thu lượm bón chăm và gieo vãi
Những hạt giống nhiệm màu cất kỹ
Ngỡ mùa sau thành cây trái vàng mơ

Nhưng ngoảnh lại
Giật mình
hoang vắng
Bởi tôi đã gieo tôi cằn kiệt không ngờ