Tiếng yêu kia còn ở trong anh
Như ốc đảo xanh nằm trong sa mạc
Nhưng trước em anh lặng im như cát
Chính điều này làm em yêu anh...