題臨安邸

山外青山樓外樓,
西湖歌舞幾時休?
暖風熏得遊人醉,
直把杭州作汴州。

 

Đề Lâm An để

Sơn ngoại thanh sơn, lâu ngoại lâu,
Tây Hồ ca vũ kỷ thời hưu?
Noãn phong huân đắc du nhân tuý,
Trực bả Hàng Châu tác Biện Châu.

 

Dịch nghĩa

Núi xanh trùng điệp, lầu tầng tầng lớp lớp,
Bên Tây Hồ tiếng ca múa có khi nào ngớt chăng?
Gió ấm thổi làm say lòng khách,
Cứ ngỡ rằng Hàng Châu là Biện Châu.


Bài này tuyển từ Tống thi kỷ sự quyển 56.

Lâm An là thủ phủ của Nam Tống. Bài thơ khái quát sinh động tiểu triều đình Nam Tống chịu yên một bề, đắm trong ca múa, sống như trong mơ, là một tiếng chuông cảnh báo cho những bộ mặt không lo khôi phục, nếu cứ thế này mãi thì Hàng Châu sẽ là một Biện Châu thứ hai, triều đình Nam Tống lại bước vào vết xe của Bắc Tống, một lần nữa lại rơi vào tay địch.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Lớp lớp non xanh, lớp lớp lầu
Tây Hồ múa hát đến bao lâu?
Gió êm đã ngấm say lòng khách
Dám bảo Hàng Châu cũng Biện Châu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hieusol

Non nối non xanh lầu nối lầu
Tây Hồ múa hát chẳng lơi đâu
Gió ấm ru say hồn du khách
Mới bảo Hàng Châu hóa Biện Châu.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Núi biếc trập trùng lầu nối lầu
Tây Hồ ca múa đến bao lâu!
Mơn man gió ấm say lòng khách
Cứ ngỡ Hàng Châu là Biện Châu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Non nối non xanh lầu nối lầu,
Tây Hồ múa hát tới bao lâu?
Gió êm khẽ thấm say hồn khách,
Đem cả Hàng Châu hoá Biện Châu.

45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Núi tiếp non xanh, lầu tiếp lầu
Tây Hồ ca múa có lơi đâu
Gió hây hây ấm say lòng khách
Mới bảo Hàng Châu cũng Biện Châu

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi tiếp non xanh lầu tiếp lầu
Tây Hồ ca múa suốt đêm thâu
Gió nồng hương dịu say lòng khách
Cứ ngỡ Hàng Châu cũng Biện Châu

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Non lại tầng non lầu lại lầu,
Tây Hồ múa hát sớm đêm thâu;
Say trăng say gió người mê mẩn,
Phong cảnh Hàng Châu tưởng Biện Châu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc An Hiên

Trùng trùng núi lớp lớp lầu
Tây Hồ ca múa biết đâu ngày ngừng?
Khách say gió ấm lâng lâng
Hàng Châu lại cứ ngỡ thành Biện Châu

Thoáng nghĩ, lòng thanh tịnh
Sen rộ nở muôn nơi
Chưa có đánh giá nào
Trả lời