Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2019 22:52

回休留柬

馳逐名場十幾年,
家山回首夢重圓。
催耕勸稼饒真趣,
嘯月栖霞適性天。
駕馬縱然懷棧裡,
鳴鴻奈已托雲籩。
親朋惜別無多話,
珍重留題一短篇。

 

Hồi hưu lưu giản

Trì trục danh trường thập kỷ niên,
Gia sơn hồi thủ mộng trùng viên.
Thôi canh khuyến giá nhiêu chân thú,
Khiếu nguyệt thê hà thích tánh thiên.
Giá mã túng nhiên hoài sạn lý,
Minh hồng nại dĩ thác vân biên.
Thân bằng tích biệt vô đa thoại,
Trân trọng lưu đề nhất đoản thiên.

 

Dịch nghĩa

Theo đuổi công danh ở hoạn trường đã mười mấy năm
Ngoảnh về quê cũ mà hình ảnh thường hiện đầy trong mộng
Đôn đốc cày bừa, khuyến khích gieo trồng mới thật là những việc làm mang lại nhiều hứng thú;
Gọi trăng lên, ngăn ráng lại để ngâm vịnh cho thoả cái sở thích được trời phú bẩm.
Ngựa đã đóng vào xe rồi chợt nhớ con đường lát gỗ qua núi rất khó đi mà ngại sao?
Chim hồng cất tiếng kêu há nại bay tới bờ mây?
Tiếc vì phải xa cách bạn thân nhưng cũng không thể nhiều lời
Chỉ trân trọng viết để lại một bài thơ ngắn


Bài thơ này được Hà Trì Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hoạ lại.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Mười mấy năm trời vướng lợi danh
Quê xưa ngoảnh lại mộng nay thành
Ráng dồn nguyệt gọi, vui trời phú
Cày nhắc gieo khuyên, thú đất dành
Ngựa đóng chi nài đường gỗ hiểm
Hồng kêu há ngại khoảng mây xanh
Bạn bè từ biệt lời không lắm
Thơ ngắn lưu liên tỏ tấc thành

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười mấy năm trời vương lợi danh,
Ngoảnh về quê cũ mộng hình thành.
Gieo trồng khuyến khích nhiều khi thú;
Ngâm vịnh gọi trăng trời phú dành.
Chợt nhớ ngựa xe đường núi khó,
Chim hồng kêu há ngại mây xanh.
Tiếc không nhiều lời khi xa bạn,
Trân trọng bài thơ tỏ dạ thành.

11.00
Trả lời