Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/07/2009 12:16

Ai xui em hát "nhịp cầu’’...
Cho lòng anh tựa sông sâu sóng dào.
Cầu tre bước thấp bước cao.
Chắc là vì thế em nào muốn sang.
Tre cầu cây dọc cây ngang,
Cây nào cũng ngóng em sang bên này.
Em về cầu để lại đây,
Để lòng sông mãi đêm ngày lặng trông...