Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 04/07/2009 04:30

Cái-chảo-quê rang bằng lửa gió Lào,
Tấm phản gỗ nóng quăn vỏ đỗ.
Đòn gánh bỏng vai tan buổi chợ,
Mồ hôi lưng Mẹ áo khô đòn.
Giếng làng chài một nửa gầu là cát.
Phần đục Mẹ uống rồi phần trong để cho con!