Trăng ốm biển gầy mây xác xơ
Bóng núi theo ai cũng vật vờ
Va vào năm tháng nhìn mây mộng
Nắng gõ quanh thềm-mắt ngó lơ

Ai sẽ về đâu đậu bến đâu
Thế gian vạn thế dựng bao cầu
Còn đây đàn kiến bò quanh chén
Ngểnh cổ khoe râu ngúc ngoắc đầu


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022