Trăng lưỡi liềm đã gặt
Tháo cùm sao ven trời
Thơ ai cấy còi cọc
Mối đụn cứ rụng rơi

Tiếc thời mót từng hạt
Cõi sao lạnh lẻ loi
Cô đơn từ đâu đến
Hay đã lây từ trời

Trăng mồng bốn lưỡi liềm
Gặt đi mọi ưu phiền
Tết còn chút rượu nhín
Rình say mùi bình yên…


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022